PHỤC VỤ NHIỆT TÌNH - ĐÁP ỨNG NHANH CHÓNG - CHI PHÍ PHÙ HỢP VỚI NHU CẦU TỪNG KHÁCH HÀNG 

Liên hệ

CHI NHÁNH 1 (SHOWROOM CHÍNH)

Địa chỉ: Số 10 Trần Đại Nghĩa, phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng

Tel: (0236).967.859             Fax: (0236).967.857       Skype sale1: sale1ntu.thuy        skype sale2: sale2ntu.nga

Email: Nhattinuy@gmail.com              Website: Nhattinuy.com

Nhân viên bán hàng: 0935.179.288 / 0935.197.288

Fanface: https://www.facebook.com/sale1ntu/

CHI NHÁNH 2 (KHO HÀNG)

Địa chỉ: Lô 25 đường Ấp Bắc, phường Hòa Hải, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng

Tel: (0236).967.858                 Hotline: 0905.035.124         Name skype: live:hathadsdn

””